pic

Photoguide

Island je z geologického hlediska velmi mladý ostrov, který se vytvořil asi před 20 miliony roků ze série sopečných výbuchů na středoatlantickém zlomu. Nejstarší vzorky horniny nalezené na Islandu se datují na 16 miliónů roků. Island leží v severní části Atlantického oceánu mezi Evropou a Grónskem těsně pod severním polárním kruhem na středoatlantickém zlomu, kde se stýkají zemské tektonické desky které se od sebe navzájem oddalují průměrně o 1 cm ročně. Podél zlomu táhnoucího se od severovýchodu k jihozápadu jsou častými jevy zemětřesení a sopečné aktivity.

Články o Islandu

Island lidé osídlili jako jednu z posledních evropských zemí v době průzkumných a výbojných námořních cest Vikingských mořeplavců. Až do poloviny dvacátého století byl Island pro ostatní národy Evropy téměř neznámou zemí a jeho minulost zůstává v mnoha směrech doposud neznámá a obestřena tajemstvími. Tato ještě nedávno nezaostalejší země Evropy dnes dosáhla neuvěřitelného rozvoje a zařadila se mezi státy s nejvyšší životní úrovní na světě. Tato prosperita je způsobena okolním oceánem bohatým na ryby a a téměř nevyčerpatelnými přírodními zdroji na pevnině s aktivní vulkanickou a postvulkanickou činností. Geotermální energií se v Reykjaviku vyhřívají i chodníky.