Staré krásné dopravní značky Michelin (panneaux Michelin 1930 až 1970) ve Francii, foceno v roce 2005 až 2008.

V roce 1910 byla zahájena výroba dopravních značek Michelin, značky byly obdélníkového tvaru vyrobené ze smaltovaného plechu. Na přední straně zavěšené desky byly uvedeny názvy sídel, míst a měst, název a číslo silnice, název sponzora (Don de Michelin), bezpečnostní upozornění „prosím zpomal“ a při výjezdu byl nápis „MERCI“. Značky byly umístěny na vjezdu a výjezdu z města (vesnice) a před z hlediska silniční dopravy důležitými objekty – školy, úřady… Mezi lety 1911 a 1914 bylo vyrobeno 30.000 těchto smaltovaných desek a byly zdarma nainstalovány do všech obcích a měst Francie.

Barbora Janošková