Vysoké Tatry jsou nejvyšší pohoří na Slovensku i v Polsku. Jsou geomorfologickým podcelkem Východních Tater západně od Kopského sedla, které je odděluje od Belianských Tater. Na jihu hraničí s Podtatranskou kotlinou. Mají rozlohu 341 km2 (260 km2 na Slovensku a 81 km2 v Polsku). Vysoké Tatry oplývají neobyčejným bohatstvím karpatské fauny a flóry. Snaha o její zachování vedla už v roce 1949 k založení prvního slovenského národního parku – TANAPu.

Vysoké Tatry patří k nejvýznamnějším oblastem cestovního ruchu a turistiky na Slovensku s idealními podmínkami pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, sjedové a běžecké lyžování, freeriding a jiné sportovní aktivity. Vysoké Tatry jsou nejvyšší a nejvíce k severu se táhnoucí pohoří v 1200km dlouhém oblouku Západních Karpat. Mají rozlohu 260 km2, délka hlavního hřebene činí 26,5 km. Nejvyšší vrchol Gerlachovský štít je zároveň nejvyšším vrcholem Slovenska. Průměrná výška vrcholů dosahuje 2357 m, sedel 2168 m. Vysoké Tatry mají v 35 údolích pozoruhodný glaciální reliéf, pozůstatek ledovcové činnosti. Je v nich přes 90 ples. Největší (20 ha) a v součastné době i nehlubší (53 m) je Velké Hincovo pleso (1964 m n.m.). Vysoké Tatry se vyznačují vzácnou vysokohorskou flórou a pestrostí rostlinných společenstev. V seskupení rostlin a živočichů se vyskytuje 5 odlišných výškových pásem. Roste tu přes 13 000 druhů vyšších rostlin. K endemitům patří kamzíci a svišti. Od 1.1.1949 jsou Vysoké Tatry ve výměře 50 965 ha Tatranským národním parkem včetně Belianských a východní části Západních Tater. Štít Kriváň byl symbolem národní existence a víry v lepší budoucnost slovenského národa v dobách nejtěžšího národních, sociálního, hospodářského a sociálního útlaku. Východiskem pro vysokohorskou turistiku, horolezectví a rekreační sporty jsou osady na obvodu horstva a některé vysokohorské chaty. Osady od Podbánského po Lysou Polanu v délce 71 km spojuje silnice, nazývaná od Štrbského plesa na východ Cesta Slobody. Po jižním úpatí Vysokých Tater prochází v délce 46 km nejznámnější značená turistická cesta – Tatranská magistrála která traverzuje všechna jižní údolí a svahy Vysokých Tater. Na celém území Tanapu je asi 350 km značených turistických tras.

Barbora Janošková