Stratovulkán Hekla je jeden z nejznámějších a také nejaktivnějších vulkánů na Islandu.
Je součástí 40 kilometrů dlouhého vulkanického hřbetu, který je nejméně 6 600 let starý.
Ve středověku ji Islanďané nazývali Brána do pekel. Od první známé erupce v roce 1104 Hekla
vybuchla již mnohokrát. Erupce probíhaly v letech 1158, 1206, 1222, 1300, 1341, 1389, 1434, 1510, 1597,
1636, 1693, 1766, 1845, 1947, 1970, 1980, 1991 a zatím poslední výbuch sopky Hekla byl 28. února 2000.
Časté výbuchy spoky téměř vždy způsobily ničivé škody místnímu obyvatelstvu a také okolní krajině.
Poslední erupce se opakují témeř pravidelně v desetiletém cyklu (1970, 1980, 1991 a 2000).

Barbora Janošková